صفحه اصلی > معرفی مرکز 

معرفی مرکز

 

مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اعصاب یک مرکز تحقیقات علمی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است . این مرکز از سال 1390 فعالیت خود را در زمینه های بین ریشه ای در حوزه های مختلف سلامت روان و علوم اعصاب آغاز کرد.

این مرکز در حال حاضر شامل یک مدیر ، یک کارشناس و 42 عضو است .

اعضاء این مرکز شامل 6 نفر اعضاء هیات علمی ، سه روانپزشک ، چهار روانشناس و یک نفر نورولوژیست ، 13 نفرپرستار و10 نفر دانشجو پزشکی می باشد که به صورت داوطلب در این مرکز عضو شده اند.

از بدو شروع فعالیت تعداد شش طرح در این مرکز تصویب شده است که با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بوده اند.

تعداد طرح های تحقیقاتی به اتمام رسیده و طرحهای در حال اجرا  شش طرح می باشد . مقالات چاپ شده تحت    این مرکز   بوده است .

هدف اصلی مرکز انجام تحقیقات در راستای ارتقاء سطح بهداشت و سلامت روان جامعه استان هرمزگان می باشد.

عطف به این موضوع که استان هرمزگان از مناطق محروم در کشور می باشد و کمبود مطالعات میدانی و کاربردی در زمینه اختلالات روانی و رفتاری آسیب های شناسی های اجتماعی اختلالات نورولويیک و برنامه ریزی های کلان در راستای پیشگیری تشخیص و درمان اختلالات روانی در این استان چشم می خورد. این مرکز در نظر دارد با تعیین اولویت های تحقیقاتی براساس نیازهای جامعه ، مناسبی جهت حمایت هدایت ، انجام تحقیقات در این زمینه فراهم نماید.

با توجه به آرمانهای این مرکز ، جذب پژوهشگران علاقمند و همچنین شناسایی و ایجاد ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی و ارگانهاای دولتی و غیر دولتی بین اللملی می باشد.